زمان کنونی: ۲-۸-۱۳۹۶, ۰۷:۳۶ صبح درود مهمان گرامی! (ورودثبت نام)


گزارش اعتبار‌های sasanu
خلاصه
sasanu
(Trump is a liar, and not even a good one)

کل اعتبار‌ها: 132

اعتبار از اعضا: 27
اعتبار از ارسال‌ها: 95
مثبت: 122
خنثی: 0
منفی: 0
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 1 0 0
ماه گذشته 1 0 0
6 ماه گذشته 1 0 0
نظرات
Reza Ganji (614) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۲۶-۷-۱۳۹۶, ۰۱:۵۰ صبح
این اعتبار برای ارسال #100136 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
ابوذر مرادی (30) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۲۹-۳-۱۳۹۵, ۱۰:۵۲ صبح
این اعتبار برای ارسال #95953 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
میرحسن (0) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۲-۳-۱۳۹۵, ۰۶:۱۵ صبح
این اعتبار برای ارسال #95725 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
Pourdaryaei (515) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۳-۳-۱۳۹۵, ۰۳:۴۸ عصر
این اعتبار برای ارسال #90509 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
3D Animation (1) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۷-۱۰-۱۳۹۴, ۰۶:۵۵ عصر
این اعتبار برای ارسال #92988 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
Reza Ganji (614) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۶-۱۰-۱۳۹۴, ۰۳:۳۸ صبح
این اعتبار برای ارسال #92912 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
3D Animation (1) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۴-۱۰-۱۳۹۴, ۰۴:۴۴ صبح
این اعتبار برای ارسال #92912 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
Pourdaryaei (515) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۴-۱۰-۱۳۹۴, ۰۱:۲۶ صبح
این اعتبار برای ارسال #92912 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
3D Animation (1) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۶-۱۰-۱۳۹۴, ۰۸:۰۳ عصر
این اعتبار برای ارسال #92763 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
3D Animation (1) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۵-۱۰-۱۳۹۴, ۰۱:۳۸ صبح
این اعتبار برای ارسال #92742 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
3D Animation (1) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۴-۱۰-۱۳۹۴, ۰۵:۴۰ عصر
این اعتبار برای ارسال #92738 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
Pourdaryaei (515) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۴-۱۰-۱۳۹۴, ۰۶:۲۴ صبح
این اعتبار برای ارسال #92738 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
Pourdaryaei (515) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۲۴-۸-۱۳۹۴, ۰۱:۲۲ صبح
این اعتبار برای ارسال #91893 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
Pourdaryaei (515) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۰-۸-۱۳۹۴, ۰۶:۰۳ صبح
این اعتبار برای ارسال #91641 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
Pourdaryaei (515) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۲۰-۵-۱۳۹۴, ۰۲:۰۲ صبح
این اعتبار برای ارسال #89646 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]